Αντίθετοι οι βρεφονηπιαγωγοί στη συγχνώνευση τμημάτων στο Παν. Δυ...

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βρεφονηπιαγωγών, ως επιστημονική και επαγγελματική οργάνωση των Παιδαγωγών Π...

Επιστολή με προτάσεις για τους παιδικούς σταθμούς στον Τσίπρα έστ...

Μία σειρά από προτάσεις για την αναμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής κατέθεσαν με επιστολή τους στ...

Κανονικά οι εγγραφές σε Παιδικούς Σταθμούς παιδιών 4 έως 5 ετών...

Με ανακοίνωσή τους ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βρεφονηπιαγωγών και η ΠΟΕ-ΟΤΑ αποκαθιστούν τις ψευδείς ει...