ΣτΠ: Απόρριψη αιτημάτων εγγραφής στον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθε...

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ), δεν εγγράφει τους κατόχους αποφάσεων αναγνώρισης επ...

Συνεργασία των ιαματικών πηγών με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθε...

Σε συνεδρίαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών παρευρέ...

Κατεβαίνουν σε κινητοποιήσεις οι φυσικοθεραπευτές...

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσιοθεραπευτών καλεί τους δημοσίους υπαλλήλους – μέλη του, να συμμετέχ...