Στα χέρια της Πειραιώς περνά και… η Πανελλήνια Συνεταιριστι...

Αλλάζει χέρια η Πανελλήνια Συνεταιριστική Τράπεζα για την οποία κυβέρνηση και Τράπεζα της Ελλάδος απ...