ΠΑΜΘ: Πρόσκληση ΕΣΠΑ για την κατάρτιση αστέγων...

ΠΑΜΘ: Πρόσκληση ΕΣΠΑ για την προκήρυξη της Δράσης «Συμβουλευτική, κατάρτιση αστέγων Συμβουλευτική, κ...

Π-ΑΜΘ: Δύο ψήφους μακριά από τη θέση του περιφερειάρχη ο Χρ. Μέτι...

Μόλις δύο ψήφους απέχει από την εκλογή του στη θέση του περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (...

Πρόσληψη 77 ατόμων στην ΠΕ Καβάλας

Την πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (µέχρι 60 ηµεροµίσθια) συνολικού...