Πρόσληψη παιδοψυχολόγου στο Δ. Παπάγου-Χολαργού...

Ανακοινώνεται η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών του ΝΠΔΔ «ΔΗΜ...

Θέση Παιδοψυχολόγου στο Δ. Χολαργού

Ανακοινώνεται η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα άτομο για την κάλυψη αναγκών του ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚ...