Προσλήψεις 31 ατόμων στο νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία»...

Το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία» ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση ΙΔΟΧ 31 ατόμων...

«Να μην ενοποιηθεί διοικητικά το «Αγία Σοφία» με το Παίδων Πεντέλ...

Τη μη διοικητική ενοποίηση του Γ. Ν. Παίδων «Αγία Σοφία« με το Γ. Ν. Παίδων Πεντέλης και τη δημιουργ...