Πρόσληψη παιδιάτρου στο Δ. Σιντικής

To Ν.Π.∆.∆. «Πρόνοια και Αγωγή ∆ήµου Σιντικής» θα συνάψει σύµβαση µίσθωσης έργου για την εκπλήρωση τ...

Θέση παιδιάτρου στο Δ. Καλαμπάκας

O δήμος Καλαμπάκας ανακοινώνει ότι θα συνάψει µία σύµβαση µίσθωσης έργου με παιδίατρο,  για την κάλυ...

Προσλήψεις 2 παιδιάτρων στο Δ. Ρεθύμνης...

Ανακοινώνεται η πρόθεση του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης», να συν...

Πρόσληψη παιδιάτρου στο Δ. Ραφήνας-Πικερμίου...

O δήμος Ραφήνας-Πικερμίου ανακοινώνει την πρόσληψη ενός παιδιάτρου με ΣΜΕ για κάλυψη των αναγκών των...

Πρόσληψη παιδιάτρου στο Δ. Κασσάνδρας...

H Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κασσάνδρας θα συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου για την εκπλήρωση των συμ...

Πρόσληψη παιδιάτρου στο Δ. Διονύσου

Aνακοινώνεται η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός ατόμου, ειδικότητας ΠΕ Παιδιάτρου, για την κάλυψ...

Θέσεις παιδιάτρων στο δήμο Χίου

O Δήμος Χίου ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου συνολικά 2 ατόμων για την κάλυψη αναγκών ...

Θέση παιδιάτρου στο Δ. Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη...

Ανακοινώνεται η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για ένα άτομο ειδικότητας ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ με αντικείμεν...

Πρόσληψη παιδιάτρου στο Δ. Αγίου Δημητρίου...

Ανακοινώνεται η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός ατόμου για την κάλυψη αναγκών του ΝΠΔΔ «Οργανισμ...

Πρόσληψη παιδιάτρου στο Δ. Ξάνθης

Ο Δήμος Ξάνθης προτίθεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών του Δήμου με αντι...

Θέση παιδιάτρου στο Δ. Θεσσαλονίκης...

Ανακοινώνεται η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Ιατρού Παιδιάτρου για...

Πρόσληψη παιδιάτρου στο Δ. Αχαρνών

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ» ανακοινώνει την πρόσληψη με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (1) ενός ...
Σελίδα 1 απο 41234 »