Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΟΤΑ ΤΠΚΔ

Ετικέτα: ΟΤΑ ΤΠΚΔ

ΟΤΑ ΤΠΚΔ

Επιχορήγηση ΟΤΑ από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων -Όλες οι λεπτομέρειες...

Τον καθορισμό των προϋποθέσεων και τη ρύθμιση των λεπτομερειών επιχορήγησης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με σκοπό την εκπόνηση...