Πρόσληψη ενός ατόμου στην Ορχήστρα Λυρικής Σκηνής...

Το υπουργείο Πολιτισμού διαγωνισμό για την πλήρωση μίας (1) κενής οργανικής θέσης, μόνιμου καλλιτεχν...

Προσλήψεις 12 ατόμων στην Ορχήστρα Λυρικής Σκηνής...

To υπουργείο Πολιτισμού προκηρύσσει διαγωνισμούς για την πλήρωση δώδεκα (12) κενών οργανικών θέσεων ...