«Ορίζοντας 2020»: 8,5 δισ. ευρώ το 2017 για την έρευνα και την κα...

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικαιροποίησε το πρόγραμμα εργασίας για το 2017 του προγράμματος «Ορίζο...

Το πρόγραμμα που αλλάζει τους δήμους και τις περιφέρειες...

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρνει το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» που μπορεί να αλλάξει τους δήμους και τις ...