Και επίσημα νέοι καναλάρχες, Σκάι, Καλογρίτσας, Αντέννα & Μα...

Με την υπ’ αρ. 239/9-9-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης (ΑΔΑ: 7Φ2Ξ465ΙΧΦ-9ΑΛ), ολοκληρώ...

Οριστικά αποτελέσματα για παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ – Οδηγίες, έγγρ...

Αναρτήθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ 2016 – 2017. Οι αιτούντε...