ΑΣΕΠ: Οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 2Κ/2017 (πίνακες)...

Εκδόθηκαν  τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 2Κ/2017 (ΦΕΚ 5/13-2-2017 και ΦΕΚ 8/15-2-2017 τ. Π...

ΑΣΕΠ: Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 3Κ/2017...

Εκδόθηκαν  τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 3Κ/2017 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 11/3-3-2017, Τεύχος Προκηρύ...