Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΟΡΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ετικέτα: ΟΡΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΟΡΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ποιες κατηγορίες καταθέσεων δεν εμπίπτουν στο όριο προστασίας των 100.000 ευρώ

Επαναπροσδορισμό των κατηγοριών των καταθέσεων που εξαιρούνται από το καθεστώς προστασίας των 100.000 ευρώ περιλαμβάνει το σχέδιο νόμου «Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωμάτωση οδηγίας 2014/49/ΕΕ),...