Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΟΡΙΟ ΥΨΟΥΣ

Ετικέτα: ΟΡΙΟ ΥΨΟΥΣ

ΟΡΙΟ ΥΨΟΥΣ

Διάκριση αποτελεί το «όριο ύψους» για εισαγωγή στις αστυνομικές σχολές

Το ύψος του 1.70 που πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες σπουδαστές/στριες για την εισαγωγή τους στις σχολές της Αστυνομίας, αποτελεί διάκριση,...

∆ιάκριση αποτελεί το όριο ύψους στην αστυνοµία έκρινε το ∆ικαστήριο της...

Να αναλάβουν άµεσα νοµοθετική πρωτοβουλία για την εξάλειψη του συνόλου των υφιστάµενων διακρίσεων σε βάρος των γυναικών και την προώθηση της ίσης µεταχείρισης και...

Αλλάζει το όριο ύψους για τις υποψήφιες των Αστυνομικών Σχολών;

Tο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε χθες Τρίτη ότι ο ορισμός κατώτατου ορίου ύψους για την εισαγωγή στις αστυνομικές σχολές, όπως συμβαίνει στην Ελλάδα,...