Νέα ρύθμιση ορίων δαπανών συμβάσεων του ΕΟΠΠΥ με παρόχους υγείας ...

Τροπολογία με την οποία ρυθμίζονται εκ’ νέου τα όρια δαπανών για παροχές υγείας που προέρχοντα...

Καθορίστηκαν τα ανώτατα όρια δαπανών ανά υπουργείο για το 2014...

Τα ανώτατα όρια δαπανών ανά υπουργείο για το 2014 προβλέπει απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομι...