Προσλήψεις ατόμων στον Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής & Κοινων...

Ο ««Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Ηρακλείου Αττικής», Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει σ...

Προσλήψεις βρεφονηπιοκόμων στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας...

Στην προκήρυξη για την πρόσληψη δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΤΕ βρεφονηπιοκόμοι με σύμβαση εργασίας ιδ...