Πρόσληψη 4 ατόμων στην Ελευσίνα

Την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ανα...

Αυτή είναι η νέα σύνθεση του ΔΣ του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας...

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Λ.Ε. ΑΕ εξέλεξε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Λ...