Παράταση για υποβολή αιτήσεων σε προκήρυξη θέσεων στον Οργανισμό ...

Την παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από τον Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων (INEA) για την π...