Η ιστορία τριών παιδιών που είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο: Τους ...

Μια δωρεά του ΟΕΚ σε μια 79χρονη γιαγιά με τρία ανήλικα ορφανά παιδιά, έγινε δυσεπίλυτο πρόβλημα για...

«Ο άγιος του Μπαιλόβο»: Η συγκινητική ζωή ενός φιλάνθρωπου ζητιάν...

Ο παππούς Ντόμπρι, ή αλλιώς Ντόμπρι Ντιμίτροβ Ντομπρέβ, είναι ένας ζητιάνος από τη Βουλγαρία, ο οποί...