Δωρεάν ψηφιακούς δέκτες στην ορεινή Θράκη εξήγγειλε ο Τσίπρας...

Μήνυμα ισότητας και αλληλεγγύης μεταξύ όλων των Ελλήνων πολιτών εξέπεμψε από τον μειονοτικό οικισμό ...