Προβολή ορεινών διαδρομών του Δήμου Αλεξανδρούπολης μέσω νέων τεχ...

Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Προβολή ορεινών διαδρομών του Δήμου Αλεξανδρούπολης μέσω νέων τεχνολογ...