Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΟΠΙ

Ετικέτα: ΟΠΙ

ΟΠΙ

ΟΠΙ: Κυρώσεις σε όσους δεν καταβάλουν αποζημίωση για δημόσια εκτέλεσης μουσικής

«Προκειμένου μία επιχείρηση να χρησιμοποιεί νόμιμα μουσική, θα πρέπει να έχει καταβάλει δικαιώματα στους αρμόδιους για τη μουσική οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, ήτοι στην ΑΕΠΙ,...