Εργαζόμενοι Αποκεντρωμένων: Διευκρινήσεις για την αποχή από την α...

Διευκρινήσεις προς τους συναδέλφους του στέλνει η Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Αποκεντρωμένων Διο...