Ποια είναι η γυναίκα με το ομορφότερο πρόσωπο στον κόσμο (φωτο)...

Χρσηιμοποιήσαν μια αρχαία τεχνική και φαίνεται ότι πέτυχαν στην έρευνα τους. Οι επιστήμονες ανακοίνω...