Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΟΜΑΔΑΡΧΕΣ

Ετικέτα: ΟΜΑΔΑΡΧΕΣ

ΟΜΑΔΑΡΧΕΣ

Δ. Νέας Ιωνίας: Πρόσληψη 30 ατόμων στη δημοτική κατασκήνωση

Ο ∆ήµος Νέας Ιωνίας επαναπροσκαλεί, (λόγω µη επαρκούς αριθµού αιτήσεων) και βάσει του υπ’ αριθ. 15911/7-6- 2017 εγγράφου της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, κάθε ενδιαφερόµενο...

Πρόσληψη Οµαδαρχών και Κοινοταρχών στο Αλεποχώρι

O δήμος Νέας Ιωνίας καλεί κάθε ενδιαφερόµενο για την στελέχωση της ∆ηµοτικής Κατασκήνωσης µε θέσεις Οµαδαρχών και Κοινοταρχών, οι οποίοι θα απασχοληθούν για τρεις...

Δ. Νέας Ιωνίας: Πρόσληψη ατόμων στη Δημοτική Κατασκήνωση

Ο δήμος Νέας Ιωνίας προσκαλεί κάθε ενδιαφερόµενο για την στελέχωση της ∆ηµοτικής Κατασκήνωσης µε θέσεις Οµαδαρχών και Κοινοταρχών, οι οποίοι θα απασχοληθούν για τρεις...