Ο Δ. Αθηναίων πρώτος δήμος με Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης για την ...

Το πρώτο ολοκληρωμένο σχέδιο προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή που συντάχθηκε από ελληνική πόλη διαθ...