Πώς θα συμπληρώνουν οι ΟΤΑ το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης για το ...

Οδηγίες για τη διαδικασία ορθής συμπλήρωσης των νέων πινάκων οικονομικής στοχοθεσίας και όσα σχετίζο...

Υπ. Εσωτερικών: Οδηγίες μορφοποίησης και αποστολής των αρχείων το...

Οδηγίες έδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με θέματα ονοματολογίας, μορφοποίησης και αποστολής τω...