Καλαμαριά: Απάντηση στην καταγγελία της ΡΕΚΚ για αδικαιολόγητη μ...

Απάντηση στην καταγγελία της ΡΕΚΚ για  αδικαιολόγητη μη ανανέωση σύμβασης της ψυχολόγου Ειρήνης Γρηγ...