Δ. Ιωαννίνων: Πρόσληψη 2 ατόμων στον ΟΚΠΑΠΑ...

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά Δύο ατόμων για την κά...

Δ. Ιωαννίνων: Πρόσληψη 2 ατόμων στον ΟΚΠΑΠΑ...

Την πρόσληψη 2 ατόμων Υ.Ε Βοηθητικών Εργασιών με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου...