Π. Κρήτης: Στηρίζει οικονομικά τη λειτουργία της Λέσχης Σίτισης ε...

Με την οικονομική στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης θα ολοκληρωθεί το έργο για την λειτουργία της Λέσχη...

Στήριξη 1,68 εκατ. ευρώ σε κτηνοτρόφους «προσφυγικών νησιών»...

Στους κτηνοτρόφους των νησιών του Αιγαίου που αντιμετωπίζουν κατά κύριο λόγο προβλήματα εξαιτίας των...