Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων: Εντείνει τις δράσε...

Το Υπουργείο Εξωτερικών, μέσω της Γενικής Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, εντείνει τις δράσ...