Συμβάσεις δημοσίων έργων -Τα νέα δεδομένα για τις οικονομικές υπη...

Στις συμβάσεις δημοσίων έργων που διέπονται από τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (και ενόψει του γεγον...

ΔΕΗ: Προκήρυξη για τη θέση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρ...

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ) Α.Ε. προκηρύσσει τη θέση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπ...

Κλειστές δημοτικές οικονομικές υπηρεσίες Δευτέρα & Τρίτη &#8...

Λόγω μετάπτωσης δεδομένων πληροφοριακών συστημάτων στη νέα Οικονομική Χρήση, πολλές, αν όχι οι περισ...