Τι ενημερώνει ο Δήμος Δελφών τους οικιακούς καταναλωτές για τον ε...

Αναρτήθηκε την Τρίτη 9 Αυγούστου με απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος κ...

Μειώσεις στους λογαριασμούς του ρεύματος για καταναλωτές σε περιο...

Οριστικοποιήθηκαν τα ποσά που πρόκειται να αποδοθούν στους κατοίκους των περιοχών, όπου λειτουργούν ...

ΔΕΗ: Ποιοι οικιακοί καταναλωτές θα δουν το ανταποδοτικό τέλος στο...

Για πρώτη φορά, πέντε χρόνια μετά τη σχετική νομοθετική ρύθμιση, θα καταβληθεί στους δικαιούχους το ...