Απαραίτητος ο οφθαλμολογικός έλεγχος στα παιδιά πριν το σχολείο...

Η συσχέτιση όρασης και μάθησης είναι πολύ ισχυρή. Μελέτες έχουν δείξει ότι περίπου 80% όσων μαθαίνει...

Απαραίτητος οφθαλμολογικός έλεγχος πριν αρχίσουν το σχολείο...

Τα προβλήματα όρασης μπορεί να κάνουν τη ζωή δύσκολη σε ανθρώπους κάθε ηλικίας, αλλά ειδικά στα παιδ...

Δήμος Κηφισιάς: Δωρεάν οφθαλμολογικός έλεγχος σε παιδιά Δημοτικού...

Την Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2017 ξεκινά προληπτικός οφθαλμολογικός έλεγχος σε συνεργασία με ιδιώτη οφ...

Δ. Κηφισιάς: Δωρεάν οφθαλμολογικός έλεγχος για παιδιά δημοτικού...

Προληπτικός οφθαλμολογικός έλεγχος σε συνεργασία με ιδιώτη οφθαλμίατρο πραγματοποιείται για τα παιδι...