Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Ετικέτα: ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Με δόσεις η εξόφληση οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών για επαγγελματίες και αγρότες...

Σύμφωνα με το άρθρο 59 του νομοσχεδίου "Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, Ρυθμίσεις για την Κοινωνική...