Ψηφίστηκε στη Bουλή το νομοσχέδιο για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ...

Ψηφίστηκε σήμερα στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο «Εξωδικαστ...

Oι προϋποθέσεις για την ένταξης στον εξωδικαστικό συμβιβασμό...

Ο Νόμος του εξωδικαστικού μηχανισμού αποτελεί σύμφωνα με στελέχη του υπ. Οικονομίας, «μια ολοκληρωμέ...