Συνάντηση Αγοραστού με Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΟΕΒ -Τι συζήτησαν...

Η εύρυθμη λειτουργία των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ), μετά την εφαρμογή του νέου νό...

Διευρύνονται οι αρμοδιότητες των Περιφερειών στον τομέα της Γεωργ...

Διάταξη που περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο «Συμπληρωματικά μέ...

Π. Κρήτης: Συνεργασία με τον ΟΕΒ για την προώθηση έργων στον πρω...

Την ακόμα μεγαλύτερη συνεργασία των ΤΟΕΒ (Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων) με την Περιφέρεια Κ...

Καταγραφή έργων ΟΕΒ – Μέχρι πότε πρέπει να στείλουν στοιχεί...

Δήμους και Περιφέρειες που εποπτεύουν Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων (ΟΕΒ) καλεί το υπουργείο Αγροτι...

Θεσσαλονίκη: Μέτρα για την υδροδότηση και την άρδευση 1,5 εκ. στρ...

Πρωτοβουλία για να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη υδροδότηση της Θεσσαλονίκης, καθώς και  η άρδευση 1.500...