Υπ. Υποδομών: Σε λειτουργία ηλεκτρονική πλατφόρμα για το μάθημα κ...

Στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών παρουσιάστηκε σήμερα η λειτουργία της διαδικτυα...

Νάξος: Αναστολή εφαρμογής της Κανονιστικής Απόφασης Προσωρινών Κυ...

Μετά την απόφαση της Επιτροπής Άρθρου 152 Ν. 3463/2006, με την οποία ακυρώνεται η απόφαση του Γενικο...