Προσλήψεις 22 ατόμων στο αντικαρκινικό νοσοκομείο «Ο Άγιος Σάββας...

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 22 ατόμων...

Προσλήψεις 99 ατόμων στο νοσοκομείο «ο Άγιος Σάββας»...

Aνακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενενήντα ...