Δ. Πεντέλης: Στο Παίδων Πεντέλης οι μαθητές για το ατομικό δελτίο...

Ο Δήμος Πεντέλης στα πλαίσια του συνεχούς ενδιαφέροντος για τη μαθητική κοινότητα, σας ενημερώνει ότ...

Σύνδεσμος Δήμων για Προστασία και Ανάπλαση Πεντελικού: Διοργανώνε...

Σε συνέχεια  της προσπάθειας για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος στο Πεντελικό όρος ο Σύν...