Διαχειριστικός έλεγχος στα νοσοκομεία της Λάρισας: «Ξεσκονίζουν» ...

Φύλλο και φτερό θα κάνουν τα οικονομικά στοιχεία (τιμολόγια, παραστατικά κ.α.) των δύο νοσοκομείων τ...

Π. Θεσσαλίας: Όχι στη διαθεσιμότητα εργαζομένων στα δύο νοσοκομεί...

Την κοινή τους θέση, ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υποβαθμιστούν τα δύο νοσοκομεία της Λάρισα...