Τροπολογία –συμβασιούχοι: Κατατέθηκε η νομοτεχνική βελτίωση για τ...

Τη νομοτεχνικη βελτίωση για την απάλειψη του ορίου ηλικίας στους επικείμενους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ ...

Ποιες ήταν οι πρώτες αλλαγές Σκουρλέτη στο πολυνομοσχέδιο του ΥΠΕ...

Νομοτεχνικές βελτιώσεις στα άρθρα 23 και 24 του νομοσχεδίου  «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Καν...