Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΝΟΜΟΣ 4483/2017

Ετικέτα: ΝΟΜΟΣ 4483/2017

ΑΣΕΠ: Εκδόθηκαν οι πίνακες των προσωρινά απασχολουμένων στους ΟΤΑ του ν.4483/2017

Σήμερα καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π: 1.    Α΄ Πίνακας Προσωρινά Απασχοληθέντος Προσωπικού, στον οποίο περιλαμβάνεται το προσωπικό  που απασχολήθηκε σε ΟΤΑ α΄ βαθμού και Νομικά Πρόσωπα...