Αλλάζει η διαδικασία επιλογής επικουρικών γιατρών για την κάλυψη ...

Επανακαθορίζεται η διαδικασία επιλογής επικουρικών ιατρών για την κάλυψη των αναγκών των νοσοκομείων...