Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ

Ετικέτα: ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ

Συμβασιούχοι –απόλυση: Γνωμοδότηση νομικού συμβούλου δήμου, απάντηση Διευθυντών Προσωπικού, Οικονομικών (έγγραφα)

Την αυτοδίκαιη λύση λύση των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων ΙΔΟΧ της επίμαχης κατηγορίας προσωπικού μετά (α) την πιο πάνω απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και...