Προσλήψεις Νομικών Συμβούλων στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προ...

Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών προκηρύσσει την πλήρωση με επιλογή πέντε (5) θέσεων Νομικών ...

Προσλήψεις νομικών συμβούλων στο υπ. Εξωτερικών...

To υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης, με ειδική διαδικασία επιλογής, 4 θέσεων ...