Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Ετικέτα: ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Προσλήψεις Νομικών Συμβούλων στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών προκηρύσσει την πλήρωση με επιλογή πέντε (5) θέσεων Νομικών Συμβούλων. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Προσλήψεις νομικών συμβούλων στο υπ. Εξωτερικών

To υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης, με ειδική διαδικασία επιλογής, 4 θέσεων νομικών συμβούλων με έμμισθη εντολή στο Γραφείο Νομοθετικής Πρωτοβουλίας. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ