ΝΟΗΣΙΣ: Προκήρυξη θέσης θετικών ή τεχνολογικών επιστημών...

Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας, στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη και Διαχείρ...

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στο κέντρο «ΝΟΗΣΙΣ»...

To «Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας-ΝΟΗΣΙΣ» ανακοινώνει την πλήρωση μιας θέσης έκ...

«Βραδιά Ερευνητή 2013» σε πέντε μεγάλους Δήμους...

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης  σε συνεργασία με το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών κ...