Υποχρεωτική η εγγραφή στο μητρώο όσων νοικιάζουν μέσω Airbnb...

H εγγραφή στο μητρώο βραχυχρόνιας μίσθωσης που προβλέπει η νομοθεσία είναι υποχρεωτική για όσους εκμ...

Έρχεται φόρος για όσους νοικιάζουν τα σπίτια τους σε τουρίστες...

Σχέδιο για τη φορολόγηση της ενοικίασης ακινήτων σε τουρίστες, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, έχει σχ...