ΓΓΒ: Έλεγχοι στα πρατήρια υγρών καυσίμων από υπηρεσίες Περιφερειώ...

Να προχωρήσουν στη διενέργεια ελέγχων σε πρατήρια υγρών καυσίμων, εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θ...

ΓΓΒ: Πρόγραμμα ελέγχου για διορθώσεις σε κουζίνες Bosch και Pitso...

Πρόγραμμα ελέγχου και λήψης διορθωτικών μέτρων για κουζίνες αερίου των εταιρειών Bosch και Pitsos πο...