ΓΓ Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Δήμων-Περιφερειών: Με ενδυνάμωση των δήμ...

Την άποψη ότι για να αντιμετωπιστεί η κρίση στην Ελλάδα θα πρέπει να ενδυναμωθούν οι δήμοι, γιατί απ...